top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker (“klant”) van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Mel's moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. 

1.1 Identiteit
Mel's loves your skin 

Info@mels.skin
+32(0)474245811
Btw Be 0765403244

 

Artikel 2: Afspraken

2.1

Een overeenkomst met Mel's komt tot stand nadat de klant gevraagd heeft om een behandeling uit te voeren. Afspraken kunnen gemaakt worden via verschillende kanalen (social media, e-mail, sms, telefonisch etc). De overeenkomst komt dan tot stand via de ontvangst van een bevestigingsmail. 

Mel's houdt zich het recht voor reeds ingeplande afspraken ter vervroegen of te verlaten. De klant zal hiervan op de hoogte worden gebracht (via sms, telefonisch, e-mail etc). Geenszins kan dit aanleiding geven tot enige vergoeding in hoofde van de klant, in welke zin dan ook.

De klant dient bij verhindering de afspraak 24 uur op voorhand te annuleren.
Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag Mel's de helft van de afgesproken behandeling(en) aanrekenen.
Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag Mel's de afspraak annuleren en toch de helft van de afgesproken behandeling(en) aanrekenen. 

Artikel 3: Aanbod
3.1
Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Mel's niet tot verzending of verkoop van het gepubliceerde product. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Mel's kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

Artikel 4: Prijs

4.1
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Alle artikelen worden door Mel's verzonden Via een betrouwbare verzendingsdienst, ophalen ter plaatse is mogelijk en dient dan bij het check-out proces aangeduid te worden. Voor verzending worden kosten aangerekend en dit gebeurt bij het check-out proces. Boven de 75 euro is de verzending gratis.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

Artikel 5: Aansprakelijkheid
Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur  

5.1
De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, beschadigd of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk te melden via info@mels.skin. Indien dit niet tijdig (binnen 14 kalenderdagen) wordt gemeld kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Het product mag niet worden geopend of de originele verpakking mag niet worden verwijderd van het product, is dit wel het geval dan bevindt het artikel zich niet meer in nieuwstaat en kunnen wij dit niet vergoeden. 

5.2
Onze aansprakelijkheid geldt niet indien: 
A) de klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. 
B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met onze aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld. 

Artikel 6: Herroepingsrecht
Wanneer de klant niet tevreden is met de aankoop bestaat de mogelijkheid om te retourneren. Retour is steeds op eigen kosten en binnen een termijn van 14 dagen na aankoop van de bestelling.
Het product moet zich in originele verpakking en ongeopend bevinden om te retourneren. Geopende of beschadigde producten die op voorhand niet zijn gemeld worden niet aangenomen. 

Artikel 7: Betaling
Betaling gebeurt steeds via overschrijving of via een beveiligd elektronisch platform met keuze uit Bancontact/Mistercash, CreditCard en iDeal. Wanneer de betaling niet afgerond is zal de bestelling ook niet behandeld worden.
Als de betaling via overschrijving gebeurt wordt uw bestelling pas verzonden als het door u verschuldigde bedrag op het vermelde rekeningnummer van betaling staat. 

Artikel 8: Verwerking/verzending
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze onmiddellijk na het afronden van de betaling. Bij het bestellen van pre-orders kan de uitvoeringstermijn uitlopen. De verzending gebeurt binnen 2-4 werkdagen via Bpost/DPD. 
Enige vertraging in de uitvoering, verzending of levering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. 

bottom of page